วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

มั่งคั่ง อิ่มเอม ผ่อนคลาย

ความ  มั่งคั่ง  อิ่มเอม  ผ่อนคลาย  "ในความหมายของคนเครือข่าย  คืออะไร" ???


ในมุมมองของ  คนเครือข่าย  แต่ละท่านคงมีความหมายแตกต่างกันไปบ้าง แต่สำหรับมุมมองของผู้เขียนคิดว่าอย่างน้อยน่าจะมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่

1. ความมั่งคั่ง  น่าจะเป็นผลพวงของความสำเร็จซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึก  และสัมผัสได้ถึงความสมบูณร์  ความพรั่งพร้อม

2. อิ่มเอม  ความหมายในตัวชัดเจนมาก  คือรู้สึกอิ่มอก  อิ่มใจ  พอใจอย่างมีความสุข  บ่งบอกถึงความเต็มแล้ว  เบิกบาน  อิ่มเอมเปรมปรีดิ์

3. ผ่อนคลาย  เป็นความรู้สึกที่โล่งใจ  เบาใจ  เบาสมอง  อย่างเห็นได้ชัด  สามารถส่งผ่านทางดวงตาและใบหน้าของผู้ที่มีความรู้สึกแบบนี้อย่างเห็นได้ชัด  คือดูออกว่าไม่ตึง  ไม่หนัก  คลายกังวนใจ

ในการทำธุรกิจเครือข่ายแบบ  ออนไลน์  นั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจภาวะ  มั่งคั่ง  อิ่มเอม  ผ่อนคลายให้ได้เพราะสัมผัสนี้รู้สึกดีอย่างมากเมื่อเราเปิดบทสนทนากับผู้มุ่งหวัง  ผู้มุ่งหวังจะรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ถูกบังคับให้เข้าร่วมธุรกิจโดยที่เขายังไม่ได้ข้อมูลก่อนตัดสินใจ และการสนทนานั้นก็จะเป็นลักษณะเล่าสู่กันฟัง  แบบเพื่อนบอกเพื่อนตามความเป็นจริง  

เมื่อมีความคุ้นเคย  ความผ่อนคลายเกิดขึ้น  ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตอันไก้ลการเข้าร่วมธุรกิจก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย  และนี่คือระบบ Hi-Touch  ตามความหมายของ  giveandrich  

ในการทำธุรกิจเครือข่ายแบบ  ออนไลน์  นั้นมีความแตกต่างจากการทำธุรกิจแบบ  ออฟไลน์  อย่างสิ้นเชิง  ตัวอย่างเช่น  ผู้มุ่งหวังทุกคนที่เข้ามา  เขาเป็นคนเลือกและตัดสินใจที่จะเรียนรู้  Workshop  ระยะยาวด้วยตัวของเขาเอง  ซึ่ง  Upline  จะให้คำแนะนำ  พร้อมทั้งถ่ายโอนความรู้ทุกอย่างให้กับ  Downdline  อย่างถูกต้องตามวิธีการของ  giveandrich  อย่าลืมศึกษาแก่นแท้ของระบบนะครับ

หากท่านอยากรู้ว่า  ระบบดึงดูดอัตโนมัติ  คืออะไร...แล้วระบบนี้จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายแบบ  ออนไลน์  ได้จริงหรือไม่...ท่านสามารถลงชื่อเพื่อขอรับ  ฟรี  e-book  คัมภีร์แรงดึงดูด..อัตโนมัติ  ได้ด้านล่างนี้ครับ...